Mức lương tối thiểu tăng 28 yen lên 980 yen 1 giờ ,mức tăng cao nhất từ trước tới nay

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội đã có cuộc họp  đề xuất tăng mức lương tối thiểu  của năm tài khóa 2021  thêm 28 Yên một giờ .Đây là tỷ lệ tăng cao nhất từ trước đến nay ,  mưc thu nhập bình quân 1 giờ ở Nhật dự iến sẽ tăng từ 902 Yên hiện tại  lên 930 yên .

Bộ Y tế , Lao động và Phúc lợi xã hội sẽ đưa ra quyết điịnh cuối cùng sau khi các tỉnh và thành phố đưa ra mức tăng và mưc lương tối thiểu và dự kiến sẽ áp dụng trên toàn quốc vào tháng 10 tới .

Bản tin tiếng  nhật ↓↓
https://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10013138901000/k10013138901000.html