Đại dịch Corona tác động lên ngành nhà hàng và khách sạn- 250.000 lao động mất việc làm

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Theo báo cáo  của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hôi, do ảnh hưởng  virus  corona mới ,số lượng người làm việc trong ngành nhà hàng và khách sạn đã giảm 250.000 người từ thời điểm bắt đầu bùng phát dịch  .

Theo đó, số lượng người trong các cơ sở kinh doanh nhà hàng và  khách sạn  là 3,39 triệu người vào năm ngoái, giảm 250.000 người so với năm trước.

Do  ảnh hưởng của việc giãn cách xã hội trong thời gian dài .Nên số lượng lao động nữ không thường xuyên, làm việc  trong  ngành nhà hàng và khách sạn  giảm xuống và ngược lại  số lượng lao động nữ  làm việc trong các ngành  y tế và phúc lợi đã tăng 90.000 người trong đại dịch .