Vé taxi phát lúc tiêm phòng, bán lại ở chợ trời … TP yêu cầu xóa niêm yết

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Các vé taxi trị giá 500 yên do thành phố Niigata phân phát cho những công dân đã tiêm vắc xin  từ 65 tuổi trở lên,  đã được bán trên các ứng dụng chợ trời. Ban Chính sách Giao thông Đô thị Thành phố đang kêu gọi “chúng được phân phối để tạo điều kiện cho việc tiêm chủng, vì vậy xin hãy hiểu mục đích của dự án và đừng bán nó.”

Những vé đã được trưng bày tại các trang web và ứng dụng “Mercari” và “Rakuma”. Vé có hình minh họa một ống tiêm, v.v., cùng với dòng chữ “Hãy ngăn ngừa virus bằng cách tiêm chủng!”. Từ ngày 15/5, thành phố đã phát 2 vé cho những người đến tiêm chủng và những vé này có hạn sử dụng đến ngày 30/9 . Những vé này chỉ hợp lệ đối với những người đã nhận được từ địa điểm tiêm chủng .

Thành phố đã  đăng một ghi chú trên trang chủ của mình với nội dung “Vui lòng không bán lại”. Công ty điều hành của Rakuma sẽ được yêu cầu xóa thông tin niêm yết, và công ty điều hành của Mercari cũng sẽ được yêu cầu làm như vậy.

Về vé, có sự nhầm lẫn là thành phố đã phân phối sai tổng số khoảng 750 vé cho những người dưới 64 tuổi tại ba địa điểm tiêm hàng loạt từ ngày 28 đến 30/6 những vé này không có hiệu lực và thành phố đã yêu cầu những người này hủy các vé không hợp lệ trên .

Bản tin tiếng nhật ↓↓↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/1c153d70781a039ec63b830550d8b09014835709