Tổng dân số Nhật Bản là 126,65 triệu người, giảm 8 năm liên tiếp. Số người nước ngoài chuyển đến sống ở Nhật giảm

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Vào ngày 4, Bộ Nội vụ và Truyền thông đã công bố kết quả của một cuộc khảo sát quan trọng kể từ ngày 1 tháng 1 năm nay, dựa trên Sổ đăng ký thường trú cơ bản. Tổng dân số Nhật Bản và người nước ngoài ở Nhật Bản là 126.654.244 người, đã giảm 8 năm liên tiếp kể từ năm 2014,. Số lượng người nước ngoài chuyển đến Nhật Bản đã giảm khoảng 55% so với cùng kỳ năm trước do các hạn chế nhập cư liên quan đến sự lây lan của bệnh nhiễm coronavirus mới.

[Số lượng sinh ngày càng giảm, tỷ lệ không kết hôn suốt đời lại tăng lên]

Số lượng người Nhật là 123,84 triệu người, ít hơn 428,617 người (0,34%) so với trước đó Con số là 2.701, năm giảm thứ 12 liên tiếp. Số người nước ngoài là 2.811.543 người, chiếm 2,22% tổng dân số. Số người chuyển ra khỏi Nhật Bản gần một nửa so với năm trước.

Có 5 tỉnh có dân số tăng, tỉnh Kanagawa = tăng 0,12% so với năm trước ▽ Tokyo = tăng 0,06% so với năm trước ▽ Tỉnh Okinawa = tăng 0,27% so với năm trước ▽ Tỉnh Saitama = tăng 0,05% ▽ Tỉnh Chiba = tương tự. Tỉnh Okinawa là tỉnh duy nhất ở Nhật Bản có số ca sinh hàng năm vượt quá số ca tử vong. Mặt khác, tỷ lệ giảm rất lớn: tỉnh Akita = giảm 1,40% ▽ tỉnh Aomori = giảm 1,23% ▽ tỉnh Iwate = giảm 1,16%.

Tổng dân số của “ba khu vực đô thị lớn” ở các khu vực Tokyo, Nagoya và Kansai là 66.395.732 người, mức giảm đầu tiên kể từ năm 2013 khi chúng được thêm vào các mục khảo sát. Dân số Nhật Bản đã giảm năm thứ ba liên tiếp và dân số nước ngoài giảm lần đầu tiên. Dân số của ba khu vực đô thị lớn chiếm 52,42% tổng dân số Nhật Bản, vượt 50% trong năm thứ chín liên tiếp.

Số lượng sinh của Nhật Bản trong 20 năm là 843.321, thấp nhất kể từ năm 1979, khi nó được thêm vào các mục khảo sát. Trong số 1741 thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc (các phường đặc biệt của Tokyo được gộp chung vào một phường), có ba chính quyền địa phương không có người sinh.

Mặt khác, vào tháng 6, Bộ Nội vụ và Truyền thông đã công bố số liệu sơ bộ cho cuộc điều tra dân số quốc gia (tiến hành 5 năm một lần), điều tra từng hộ gia đình và tổng dân số bao gồm cả người nước ngoài ( 10 trong 20 năm). Tính đến ngày 1 tháng 3), có 126.226.568 người. Về sự khác biệt so với cuộc khảo sát trọng yếu, Bộ giải thích rằng “một số người đã chuyển đi mà không thông báo về việc chuyển đi và có sự khác biệt trong phương pháp khảo sát dẫn đến sự khác biệt trong kết quả.”

Bản tin tiếng nhật ↓↓↓↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/32ab59d24f803f04cb61c5a298b410f4de7fa8be