Nghĩa của từ GAFA trong tiếng Nhật

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Bạn đã bao giờ nghe đến hai từ là GAFA và GAFAM khi đi làm ở công ty Nhật hoặc ở đâu đó chưa?
Ở Nhật Bản, GAFA và GAFAM là tên viết tắt của những công ty liên quan đến ngành CNTT ( công nghệ thông tin ) lớn ở Hoa Kỳ, và những công ty đó là:
GAFA (ガーファ) là tên viết tắt của bốn công ty lớn ở Mỹ
G = Google
A = Apple
F = Facebook
A = Amazon
Nếu thêm M = Microsoft sẽ tạo thành từ GAFAM (ガファム).
GAFA và GAFAM chỉ là từ viết tắt chỉ được sử dụng ở Nhật Bản.
Ghi nhớ hai từ này có thể sẽ giúp ích cho công việc của bạn.