Yêu cầu ngân sách cho năm sau lên đến 110 nghìn tỷ yên cao nhất trong lịch sử và các biện pháp an sinh xã hội và Corona

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Yêu cầu ngân sách của từng bộ và cơ quan chính phủ cho ngân sách quốc gia năm 2022 dự kiến sẽ đến hạn nộp hồ sơ vào ngày 31 và tổng số tiền dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục 110 nghìn tỷ yên.
Trong số ngân sách của từng bộ và cơ quan chính phủ, Bộ Y tế, Lao động, Phúc lợi có yêu cầu cao nhất, và các khoản chi cho an sinh xã hội như lương hưu, y tế, điều dưỡng tiếp tục tăng cao kỷ lục là 33,945 tỷ yên.
Liên quan đến virus Corona, 8,5 tỷ yên sẽ được yêu cầu để đảm bảo hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, nhưng số tiền cụ thể sẽ được kiểm tra trong khi quan sát tình trạng lây nhiễm trong tương lai.
Chi phí trả trái phiếu chính phủ được Bộ Tài chính ghi nhận để sử dụng cho việc mua lại trái phiếu chính phủ và trả lãi cũng đã đạt mức cao kỷ lục là 30 nghìn tỷ yên.
Do đó, yêu cầu ngân sách cho năm tài chính 2022 vượt quá 110 nghìn tỷ yên, dự kiến ​​là năm thứ tư liên tiếp lớn nhất từ ​​trước đến nay.