Tỉ lệ hiệu quả đạt tới 95% sau 14 ngày khi tiêm vắc xin phòng chống Corona lần 2 .

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Theo nhóm nghiên cứu của Viện Các bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản đã tổng kết kết quả phân tích rằng tỷ lệ hiệu quả cao là 95%, đã được kiểm chứng sau 14 ngày sau khi tiêm vắc xin Corona lần 2. Họ cho rằng việc tiêm lần 1 sẽ không có hiệu quả đến ngày thứ 13.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích tổng cộng 1130 người, trong đó 416 dương tính và 714 người âm tính, 83% trong tổng số chưa được tiêm vắc xin, và 3,7% đã hoàn thành liều thứ 2. Tỷ lệ hiệu quả ước tính là 95%, với 29 người âm tính và 1 người dương tính trong số những người đã hoàn thành 2 lần và đã qua 14 ngày trở lên. Tổng số người đã được tiêm lần 2 đạt 91%.

Trong trường hợp tiêm lần 1, hiệu quả không được xác nhận trong vòng 13 ngày sau khi tiêm, Tổng số người đã được tiêm lần 1 là 48%