Uber tạm dừng đăng ký cho du học sinh vì thiếu nguồn lực xác nhận tư cách lưu trú

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Uber Eats Japan ( trụ sở Tokyo), công ty vận hành dịch vụ giao hàng “Uber Eats”, đã tạm dừng đăng ký nhân viên giao hàng mới cho người nước ngoài có tư cách lưu trú là “du học” theo một cuộc phỏng vấn với người có liên quan vào ngày 2 tháng 9.
Công ty xác nhận tình trạng cư trú của nhân viên giao hàng nước ngoài trực tiếp tại văn phòng ở nhiều nơi khác nhau sáu tháng một lần, và sinh viên quốc tế xác nhận việc đăng ký học tại trường mà họ trực thuộc. Về lý do tạm dừng đăng ký, ông giải thích trong một cuộc phỏng vấn rằng “cần phải có một lượng lớn tài nguyên (nguồn lực quản lý) để xác nhận và việc tuân thủ pháp luật không thể được đảm bảo.”
Số lượng công việc bán thời gian đã giảm do sự lây lan của bệnh nhiễm vi rút Corona mới và có vẻ như nhiều sinh viên nước ngoài đang kiếm sống từ công việc nhân viên giao hàng, điều này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của những sinh viên quốc tế muốn đăng ký vào Uber Eats sau này.
Bản tin tiếng nhật ↓↓↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/c9c4049b94c7df22f9334b7ea094b83879f6a15d