Trăng trung thu năm nay là trăng tròn!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Trung thu năm nay vào ngày 21 tháng 9 sẽ to và tròn và có thể nhìn rất rõ . Nếu ban ngày trời nắng, bạn sẽ lại có thể thưởng thức trăng trung thu tuyệt đẹp trong năm nay. Ngoài ra, đêm ngày 13 tháng 9 theo lịch âm được gọi là “Jusanya”, và ở Nhật Bản cũng có phong tục để ngắm trăng vào đêm đó. Jusanya còn được gọi là “mặt trăng sau”, “mặt trăng mame” và “mặt trăng Kurina.” Đêm 13 năm nay là ngày 18 tháng 10.

Trăng trung thu năm nay trùng với ngày rằm, nhưng trên thực tế thường xảy ra hiện tượng trăng trung thu là trăng khuyết (ví dụ năm 2024, trăng thu hoạch là ngày 17 tháng 9 tức là rằm). Tuy nhiên, ngày khác với ngày 18 tháng 9). Điều này là vì những lý do sau:

Trăng trung thu được xác định theo ngày trong lịch âm dương (số ngày tính từ trăng non), còn trăng tròn (nozomi) được xác định bởi quan hệ vị trí giữa mặt trời, trái đất và mặt trăng.

Quỹ đạo của mặt trăng là hình elip, và số ngày cần từ trăng non (Saku) đến trăng tròn (Nozomi) thay đổi đáng kể từ 13,9 ngày thành 15,6 ngày.