Nhầm lẫn trong việc gửi “ Thông báo chuyển tiền lương hưu ” đối với hơn 970.000 người ở Nhật Bản

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

https://www.youtube.com/watch?v=W368qSVDTwM

Tổ chức Hưu trí Nhật Bản đã nhầm lẫn trong việc “ Thông báo chuyển tiền lương hưu” tức “nenkin” phần tháng 10. Người ta phát hiện thấy có một nội dung không chính xác, trong đó nêu rõ số tiền lương hưu của một người khác đã được gửi cho khoảng 970.000 người.

Theo Tổ chức Hưu trí Nhật Bản, lỗi là thông báo chuyển tiền lương hưu tháng 10 được gửi tới 792.023 người ở 53 thành phố ở các tỉnh Aichi, Mie và Fukuoka.

Ngoài số tiền lương hưu đến tháng 4 năm sau, các nội dung của người hưởng khác như số lương hưu cơ bản, mã số lương hưu đều bị ghi sai.

Lý do là người phụ trách tạo giấy thông báo đã sai sót trong việc quá trình in ấn. 

Trong thời gian tới, Tổ chức Hưu trí Nhật Bản sẽ gửi lại thông báo chính xác và chuyển số tiền lương hưu ban đầu vào ngày thông báo thanh toán.

Bản tin tiếng Nhật theo ANN News
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000231145.html