“Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy gọi cảnh sát”

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Để đối phó với sự gia tăng của tội phạm nước ngoài trong đó người Việt Nam trở thành nạn nhân và thủ phạm, Cảnh sát tỉnh Saitama đã phát một tờ rơi kêu gọi sự chú ý đến khu nhà ở có nhiều người Việt Nam sinh sống.
Vào ngày 11, một cảnh sát của Cảnh sát tỉnh Saitama đã đến thăm từng phòng của người Việt trong một khu nhà ở thành phố Yoshikawa cùng với một thông dịch viên.
Trong những năm gần đây, số vụ người Việt Nam trở thành nạn nhân hoặc thủ phạm gia tăng nhanh chóng trên địa bàn tỉnh.
Có khoảng 70 người Việt Nam sống trong khu nhà ở, và các nhân viên cảnh sát đã viết một tờ rơi bằng tiếng Việt rằng “Nếu  có chuyện gì xảy ra vui lòng gọi cảnh sát   “. Nhân viên Bộ phận Điều tra Quốc tếnói rằng
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để người nước ngoài có thể yên tâm sinh sống.”
Cảnh sát tỉnh Saitama sẽ tiếp tục những nỗ lực như vậy ở những nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống.

Bản tin tiếng Nhật

https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000234915.html