Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu cung cấp”Ứng dụng chứng nhận tiêm chủng”, được sử dụng tại Nhật và nước ngoài .

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Bộ công nghệ thông tin đã bắt đầu cung cấp ” Ứng dụng chứng nhận tiêm chủng vắc xin corona “, ứng dụng này cho phép bạn có thể lấy được ” Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin Corona ” do chính phủ chính thức cung cấp vào ngày 20 tháng 12.Bạn có thể nhận được giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin Corona ở cả Nhật Bản và nước ngoài bằng cách tìm kiếm, rồi cài đặt「接種証明書アプリ」trong ” App Store ” hoặc ” Google Play “.

Giấy chứng nhận tiêm chủng corona chứng minh bạn đã tiêm vắc xin corona tại Nhật Bản. Trên giấy chứng nhận bao gồm thông tin Tên, ngày sinh và hồ sơ tiêm chủng (loại vắc-xin, ngày tiêm chủng, số lô, v.v.), đối với những trường hợp sử dụng ở nước ngoài thì có ghi thêm thông tin về quốc tịch và số hộ chiếu .

Ứng dụng rất tiện lợi và dễ dàng sử dụng nhưng bạn cần điền thông tin  “Thẻ My Number” và “Mã PIN của thẻ My Number (4 chữ số)”.Ngoài ra,  Ứng dụng hoạt động với thiết bị “tương thích NFC Loại B” có thể đọc thẻ My Number đối với “iOS 13.7” trở lên hoặc “Android 8.0” trở lên. Giấy chứng nhận tiêm chủng được hiển thị bằng mã Code hai chiều, nhưng bạn phải lưu ý khi sử dụng giấy này , vì nó chứa thông tin cá nhân như tên, ngày sinh và hồ sơ tiêm chủng.

Bản tin tiếng  nhật
https://news.yahoo.co.jp/articles/24dc1979d3bfd14b6ef5fae7caea9b23db2df8e8