3 tỉnh thành của Nhật Bản với “tổng GDP bình quân đầu người” lớn nhất năm 2021

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

“GDP (Tổng sản phẩm quốc nội)” được sử dụng như một chỉ số kinh tế quan trọng để biết tình hình kinh tế của quốc gia, cùng với “GDP bình quân đầu người” cho biết mức độ giàu có trung bình của người dân.
Theo Văn phòng Nội các và “Cục Thống kê của Bộ Nội vụ công bố ” bảng xếp hạng 3 tỉnh thành của Nhật dẫn đầu chỉ số GDP “,thì tổng GDP bình quân đầu người của 3 tỉnh lớn nhất được xếp hạng như sau:

● Vị trí thứ 3: tỉnh Ibaraki (4,88 triệu yên)
Vị trí thứ ba là “Tỉnh Ibaraki ” với tổng sản phẩm quốc nội trên mỗi người dân của tỉnh” là 4,88 triệu yên. Tổng sản phẩm quốc nội của tỉnh Ibaraki đã tăng năm thứ năm liên tiếp từ năm 2014 đến năm 2018. Nhìn vào “Tổng sản phẩm quốc nội theo hoạt động kinh tế thì ngành có tổng sản lượng cao nhất là “sản xuất”, chiếm khoảng 36% trong các ngành nghề.
● Vị trí thứ 2: Tỉnh Aichi (5,43 triệu yên)
Vị trí thứ hai là tỉnh Aichi với tổng sản phẩm quốc nội trên mỗi người dân của tỉnh là 5,43 triệu yên.Theo thống kê do tỉnh Aichi công bố, “ngành sản xuất” là ngành có tổng GDP cao nhất trong tỉnh, chiếm khoảng 38% tổng sản phẩm. Tiếp theo là “bán buôn / bán lẻ” và “bất động sản”. Nhắc đến tỉnh Aichi, người ta cũng quen thuộc với nhiều công ty nổi tiếng như Toyota, một hãng sản xuất ô tô lớn trên thế giới , đem lại GDP không hề nhỏ cho tỉnh này. Nhìn vào sự phân chia của “ngành sản xuất”, mặt hàng “máy móc vận tải” cũng là mặt hàng cao nhất, chiếm khoảng 19% tổng sản phẩm quốc nội của tỉnh.
● Vị trí thứ nhất: Tokyo (7,74 triệu yên)
Dẫn đầu bảng xếp hạng không có gì bất ngờ đó chính là “Tokyo”. Tổng sản phẩm quốc nội trên một người ở Tokyo” là 7,74 triệu yên. Nhìn vào “tỷ lệ thành phần của tổng giá trị sản xuất theo hoạt động kinh tế được công bố do Chính quyền thủ đô Tokyo công bố, tổng sản lượng lớn nhất là “bán buôn / bán lẻ” , “Công nghiệp” chiếm khoảng 20% ​​tổng số. Tiếp theo là “ngành bất động sản”, “chuyên ngành / khoa học và công nghệ và ngành dịch vụ hỗ trợ kinh doanh”. Tổng sản phẩm quốc nội của Tokyo chiếm khoảng 19% tổng GDP của Tokyo.
Bản tin tiếng Nhật :
https://news.yahoo.co.jp/articles/0dc154b41cab48fe1033cc719be18c0f89952762