Điện thoại di động cũ sẽ được thu gom tại Combini và được đổi với phiếu mua hàng 1000 yên

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

https://www.youtube.com/watch?v=ns7JFOvJmw0
Điện thoại thông minh cũ và điện thoại di động không còn sử dụng hiện có thể được thu gom tại các cửa hàng tiện lợi, và sẽ đổi với một phiếu mua hàng tương đương 1000 yên.

Tại cửa hàng tiện lợi Combini ở Tokyo , chiếc hộp để thu gom điện thoại cũ , không được sử dụng nữa được đặt ngay cạnh máy tính tiền , và có ghi dòng chữ「トレジャー端末回収」

Việc thu gom điện thoại cũ đã được thử nghiệm tại 25 cửa hàng tiện lợi Family Mart tại Tokyo . Nếu bạn bỏ điện thoại cũ vào hộp, bạn sẽ nhận được một phiếu giảm giá có thể sử dụng tại FamilyMart với giá 1.000 yên cho mỗi chiếc. Bạn có thể bảo vào hộp bao nhiêu chiếc cũng được , và bạn sẽ nhận được phiếu mua đồ tương ứng với số lượng bỏ vào .

Những chiếc điện thoại được thu gom sau đó sẽ được xóa hết dữ liệu và nhiều chiếc còn sử dụng được sẽ được sửa lại để bán , những chiếc không thể sử dụng nữa sẽ được tháo rời để lấy lại những kim loại hiếm . Những kim loại đó sẽ được đem đi tái chế .Khi nhu cầu sử dụng điện thoại cũ cũng như tái chế các loại kim loại hiếm ngày càng tăng ,công ty hy vọng sẽ hồi sinh thị trường đồ cũ bằng cách thu mua tại các cửa hàng tiện lợi.

Bản tin tiếng nhật :
https://news.yahoo.co.jp/articles/db304895702a6defb8acc13a01e0c7cda6cbdc48