84% người tị nạn nước ngoài được trả tự do tạm thời không thể đến bệnh viện vì không có tiền

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Người tị nạn nước ngoài tại Nhật Bản sẽ bắt buộc vào các cơ sở của Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản để sinh sống nếu họ không trở về nước của mình. Vào tháng 12 năm 2020, có 3061 người nước ngoài như vậy đã được ” trả tự do tạm thời” để sinh sống ngoài các cơ sở của cục quản lý xuất nhập cảnh.

Tổ chức hỗ trợ người nước ngoài NPO đã điều tra cuộc sống của khoảng 140 người nước ngoài tạm thời được trả tự do. 89% người được hỏi nói rằng họ rất khó khăn vì không có đủ tiền trang trải cho cuộc sống. 65% người không thể lo đủ thức ăn. Một số người thậm chí chỉ ăn một lần một ngày.

84% người tị nạn không thể đến bệnh viện vì họ không có tiền. Nguyên nhân là do người nước ngoài tị nạn không được phép làm việc, không được hưởng bảo hiểm y tế.

Tổ chức NPO cho biết , “Vì những người nước ngoài tị nạn được trả tự do tạm thời là những người đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn , nên chúng ta cần có một chế độ nhất định để giúp đỡ họ”.
Bản tin tiếng Nhật :
https://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10013520621000/k10013520621000.html