Ảnh hưởng bởi dịch bệnh số lượng tội phạm do người nước ngoài giảm 30%

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Theo thống kê của cảnh sát,số người nước ngoài hiện đang sinh sống tại Nhật Bản, bị cảnh sát bắt giữ trong năm ngoái là 10.677 người. Số lượng phạm tội đã giảm 9.2% so với năm trước và giảm mạnh trong 6 năm vừa qua . Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, cơ quan tổng hợp dữ liệu, cho rằng yếu tố chính trong việc suy giảm tội phạm những năm vừa qua là do các biện pháp hạn chế nhập cảnh do ảnh hưởng dịch bệnh Corona.

Tội phạm giảm nhiều nhất là vi phạm Kiểm soát Nhập cư và Người tị nạn, giảm 3191 người, giảm 30,4% so với năm trước. Tội trộm cắp đã giảm 8,4%, giảm 2293 người. Mặt khác, tội phạm ma túy tăng 36% lên 714 vụ. Số vụ côn đồ như giết người tăng 16,7% lên 224 vụ.

Theo tình trạng cư trú, thực tập sinh kỹ năng giảm 12,1% , giảm 2538 người. Du học sinh giảm 27,3% , giảm 1515 người và lưu trú ngắn hạn giảm 34,6%, giảm 1193 người .

Trong khi đó, số người chuyển sang tư cách lưu trú “特定活動” tăng mạnh là 822 người, tăng 79,1% so với năm trước. Mặc dù, 特定活動là một dạng cư trú giống như Working Holiday, nhưng nó cũng là giải pháp hiệu quả cho những người không thể trở về quê hương của họ trong thời gian lưu trú do corona.

Theo quốc tịch, Việt Nam giảm 5% , giảm 4007 người. Trung Quốc giảm 14,6%, giảm 2305 người . Hai quốc gia này chiếm gần 60% tổng số người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản .

Bản tin tiếng Nhật :
https://news.yahoo.co.jp/articles/0f7ceaaa5c0d39bd0ac514e4cb5059c0cd66dfc3