Bạn có biết ý nghĩa của từ アポ?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

アポ là cụm từ viết tắt của từ 「アポイントメント」trong tiếng anh là appointment có nghĩa là cuộc hẹn . Cụm từ này được sử dụng rất phổ biến trong các lĩnh vực kinh doanh , thương mại . アポ được sử dụng khi đặt lịch hẹn với một người bên trong hay bên ngoài công ty .

Ví dụ:
先方とアポ取った〜?
Bạn đã đặt lịch hẹn với công ty khách hàng rồi à ?
アポ取ってから行けよ~
Vì đã hẹn với khách hàng rồi nên hãy đi đi
営業のためB社の責任者にアポをとった
Tôi đã đặt lịch hẹn với nhân viên phụ trách của công ty B để bàn chuyện kinh doanh
アポ được dùng rất nhiều nếu bạn nào đi làm trong lĩnh vực kinh doanh . Vì vậy các bạn hãy ghi nhớ và sử dụng thành thạo nó nhé .