たたき台có nghĩa là gì ?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

1. たたき台 có nghĩa là gì
たたき台 được hiểu đơn giản là bản nháp ý tưởng . Khi bạn được cấp trên giao cho một dự án , một đề án nào đó , thì trước khi bạn báo cáo kết quả có cấp trên thì bạn phải trình bày bản nháp ý tưởng của mình cho cấp trên.

2. Một số cụm từ tiếng Nhật đồng nghĩa với たたき台
Sau đây là một số cụm từ đồng nghĩa với たたき台
素案
原案
アウトライン
大筋
概要
たたき台 được dùng như thế nào trong kinh doanh
Đúng như ý nghĩa của nó , trong các cuộc họp , hay hội thảo được tổ chức để cùng nhau đưa ra ý kiến về một dự án kinh doanh nào đó . Vậy để hoàn thành được đề án thì mọi người cùng đưa ra những ý tưởng nháp ban đầu mà chưa có logic hoặc phân loại đúng sai . Sau khi tập hợp những ý tưởng đó , bước tiếp theo là chọn lọc ý tưởng và phác thảo dự án . Bước phác thảo này chính là thành lậpたたき台.