Tin tức nóng hổi về làn sóng lây nhiễm Corona.,con số cao nhất từ trước đến nay ở 30 tỉnh thành của Nhật

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
Đến nay, toàn quốc đã xác nhận được 152.495 người nhiễm, lần đầu tiên vượt qua 150.000 người / ngày, con số cao nhất từ trước đến nay. Đây là mức tăng đáng kể hơn 40.000 từ 110.662 vào ngày 16 tháng này.
Hôm nay, Nhật Bản đã xác nhận rằng 20.401 người bị nhiễm lần đầu tiên ở Tokyo sau 5 tháng rưỡi, vượt quá 20.000 người. Tỉnh Fukuoka có 9.136 người, tỉnh Osaka có 20.176 người, tỉnh Aichi có 13.628 người, tỉnh Shizuoka có 3.724 người và tỉnh Okinawa có 5.160 người. 51 người chết. (Tính đến 5:40 chiều ngày 20 tháng 7)