Chính phủ Nhật Bản thông báo dự kiến sẽ hỗ trợ 2000 yên phí tiền điện mỗi tháng cho toàn bộ người dân

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
Chính phủ Nhật Bản thông báo dự kiến sẽ hỗ trợ 2000 yên phí tiền điện mỗi tháng cho toàn bộ người dân. Cụ thể:
– Hỗ trợ mỗi hộ gia đình 2000 yên/tháng. Khoản trợ cấp này sẽ được trừ trực tiếp vào hóa đơn tiền điện.
– Chính sách dự kiến bắt đầu từ tháng 01/2023.
Đây là một trong những biện pháp giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân trong thời kỳ kinh tế khó khăn của Chính phủ Nhật Bản.