インセンティブ là tiền thưởng như thế nào ?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

インセンティブ là từ vựng được mượn từ tiếng Anh “Incentive”, được sử dụng phổ biến với ý nghĩa khích lệ, thúc đẩy. Trên thực tế chúng ta sử dụng đến từ Incentive trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng trong kinh doanh thì nó có nghĩa như thế nào ? và được dùng trong những trường hợp nào ? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé !

  • Ý nghĩa của インセンティブ

インセンティブ trong kinh tế có nghĩa là tiền thưởng khích lệ , đây là khoản tiền nhỏ nhằm khuyến khích nhân viên có động lực làm việc hơn . ở một số công ty , tiền thưởng インセンティブ được cộng thêm vào lương hàng tháng . Chính vì vậy, để đạt được tiền thưởng インセンティブ thì hầu hết mọi người đều cố gắng , nỗ lực làm việc hết mình hơn nữa.

  • Vai trò của インセンティブ

Bằng việc thưởng thêm インセンティブ mà các công ty , doanh nghiệp Nhật Bản ngày càng phát triển và đạt được doanh thu cao . Đồng thời, インセンティブ cũng tạo động lực làm việc cho nhân viên , giúp họ hài lòng và gắn bó với công việc hơn.