Nhật Bản tiếp tục giảm giá vé du lịch cho đến năm sau nhằm thúc đẩy du lịch trên toàn quốc

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
Nhật Bản tiếp tục giảm giá vé du lịch cho đến năm sau nhằm thúc đẩy du lịch trên toàn quốc
Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Saito cho biết ông sẽ tiếp tục “Hỗ trợ du lịch quốc gia” vào năm tới, dự kiến kéo dài đến cuối tháng 12. “Hỗ trợ du lịch quốc gia” là một hệ thống giảm giá cho những người đi du lịch trong Nhật Bản.
Sang năm tới , việc giảm giá sẽ ít hơn . Hiện tại , gói hỗ trợ du lịch rẻ hơn 40%, nhưng năm tới sẽ là 20%. Các chuyến đi bao gồm khách sạn cùng với accas trò chơi sẽ được giảm giá tối đa 5.000 yên. Đối với , các chuyến đi không nghỉ qua đêm sẽ được giảm giá tới 3.000 yên
Bộ trưởng Saito cho biết, “Du lịch là một ngành công nghiệp quan trọng của Nhật Bản trong tương lai. Tôi muốn hỗ trợ những người làm việc trong lĩnh vực du lịch để phục hồi kinh tế cho các vùng nông thôn.”