Nhật Bản dự kiến tăng tiền trợ cấp sinh sản lên 50 man trong năm 2023

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
Chính phủ có kế hoạch tăng trợ cấp sinh con và chăm sóc trẻ một lần,từ 42 Man yên lên 50 Man/ bé từ năm 2023.
Hiện tại, trợ cấp sinh con một lần là 42 man yên cho mỗi đứa trẻ, nhưng mức chi phí sinh trung bình trong năm 2021 theo thống kê là khoảng 47 man yên.
Theo các quan chức chính phủ, chính phủ đang làm việc để tăng trợ cấp sinh con một lần từ 42 man yên lên khoảng 50 man yên từ năm tài khóa 2023.