Nhật Bản thảo luận tăng lương “Hướng tới xóa bỏ chênh lệch mức lương với nước ngoài’”

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
Vào ngày 15, chính phủ Nhật Bản đã tổ chức một hội nghị hiện thực hóa chủ nghĩa tư bản mới để thảo luận về cải cách thị trường lao động nhằm thực hiện tăng lương cơ cấu.
Mục đích là sửa đổi các chế độ gây khó khăn cho người lao động có năng lực, tay nghề cao trong việc được khen thưởng về tiền lương và tăng cường hỗ trợ đào tạo lại kỹ năng trong quá trình làm việc. Từ đó hướng đến việc tăng lương cho người lao động.
Thủ tướng Fumio Kishida nhấn mạnh, “Tăng lương là vấn đề quan trọng nhất đối với chủ nghĩa tư bản mới. Chúng tôi hướng tới việc xóa bỏ khoảng cách tiền lương tồn tại giữa các công ty Nhật Bản và các công ty nước ngoài.”
Tại hội nghị, họ đã chia sẻ dữ liệu cho thấy rằng trong khi ở nước ngoài có sự khác biệt lớn về tiền lương tùy thuộc vào loại công việc, thì ở Nhật Bản có rất ít sự khác biệt về tiền lương theo nghề nghiệp.
Ngoài ra, các cuộc thảo luận đã được tổ chức về những ưu và nhược điểm của một hệ thống trong đó những người lao động đã nghỉ hưu vì lý do cá nhân không thể nhận trợ cấp thất nghiệp trong một thời gian nhất định, với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển lao động.