Bộ Y Tế Lao Động Phúc Lợi Nhật Bản có ban hành luật sửa đổi mới liên quan đến việc tăng mức lương làm thêm cho người lao động.

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Bộ Y Tế Lao Động Phúc Lợi Nhật Bản có ban hành luật sửa đổi mới liên quan đến việc tăng mức lương làm thêm cho người lao động. Từ ngày 1/4/2023, tiền lương làm thêm giờ vượt quá 60 giờ/tháng sẽ được nâng lên mức 50% trở lên đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sự gia tăng này là một quyết định của việc thực thi luật liên quan đến cải cách phong cách làm việc tại Nhật Bản.

Sự thay đổi cụ thể như sau:

  • Tăng ca tháng: Dưới 60 tiếng up 25%
  • Tăng ca tháng: Trên 60 tiếng thì từ tiếng thứ 61 up 50%

Trường hợp:

  • Tăng ca trên 60 tiếng
  • Có giờ tăng ca đêm từ 22h-05h sáng up: 75%
  • Làm ngày nghỉ: up 35%

Ví dụ:

Người lao động tháng này được 78h làm thêm. Trong đó có 8h làm thêm vào ngày chủ nhật

Thì lương tăng ca sẽ tính: 60h up 25% + 8h up 35% + 10h up 50%

Mục đích của việc tăng mức lương bảo hiểm lên 50% là để hạn chế tình trạng làm thêm giờ kéo dài tại các công ty. Đặc biệt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhiều giờ làm thêm trên 60 giờ/tháng sẽ cần thực hiện các biện pháp để giảm thời gian làm việc dài, bởi tiền lương làm thêm giờ sẽ tăng lên nếu họ tiếp tục làm việc theo cách như trước đây.