Từ tháng 3 năm 2022 những bạn có thẻ My Number thì có thể làm online 24h

 • このエントリーをはてなブックマークに追加

Từ tháng 3 năm 2022 những bạn có thẻ My Number thì có thể làm online 24h 1 số thủ tục sau mà không cần đến trực tiếp cục xuất nhập cảnh để làm ,cũng không cần đến trực tiếp để nhận thẻ.

 

 1. Giấy chứng nhận tư cách lưu trú 在留資格認定証明書交付申請

 

 1. Xin thay đổi tư cách lưu trú 在留資格変更許可申請

 

 1. Gia hạn thời gian lưu trú 在留期間更新許可申請

 

 1. Xin tư cách lưu trú 在留資格取得許可申請

 

 1. Giấy chứng nhận tư cách lao động 就労資格証明書交付申請

 

 1. Xin giấy phép tái nhập cảnh 再入国許可申請

 

 1. Xin tư cách làm thêm (tem 28h) 資格外活動許可申請

 

Những thứ cần chuẩn bị

 

 1. Thẻ My Number マイナンバーカード

 

 1. Thẻ ngoại kiều 在留カード

 

 1. Máy tính パソコン

 

 1. Đầu đọc, ghi thẻ IC có chức năng đọc thẻ my number ICカードリーダライタマイナンバー対応

 

 1. App JPK JPKIクライアントソフト

 

Bài viết được tham khảo tại trang chủ 出入国理庁在管