Từ ngày 18, tám công ty đường sắt hoạt động trong khu vực thủ đô Tokyo đông loạt tăng giá 10 Yên

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
Từ ngày 18, tám công ty đường sắt hoạt động trong khu vực thủ đô Tokyo, bao gồm cả JR East và Tokyo Metro đã đồng loạt tăng giá 10 yên.
Khoản tăng giá sẽ được sử dụng để lắp đặt và bảo trì cửa soát vé của ga tàu, thang máy và hệ thống phát hành khách đang gặp sự cố.